Regulamin aptekiREGULAMIN

Apteka internetowa jest obsługiwana przez firmę Apteka "Koniczynka" mgr farm Katarzyna Malak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą Aptekę Koniczynka, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14 b, 61-895 w Poznaniu, NIP 7822576681 ,REGON 360192408 ,KRS0000530963 wpisany przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zezwolenie na prowadzenie apteki zostało wydane przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu w dniu 1. 09. 1999 r. o numerze FAPO-1-9211-33B/99.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie Apteki należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Apteki użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Apteki Koniczynka, producentów, dostawców lub firm współpracujących.

I Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Apteka koniczynka, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Apteka zamieszcza na stronie http://apteka-koniczynka.pl/.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Internet. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Apteki.

3. Wszystkie ceny towarów w Aptece podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Apteka zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach apteki bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta Apteka wystawia fakturę VAT. Paragon (lub faktura VAT) wystawiane są w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu (faktury). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt obsługą Apteki.

6. Składając zamówienie w Aptece Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Aptekę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

II Ochrona danych osobowych

7. Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883), Apteka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z bazy danych Apteki.

8. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Aptekę. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

9. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się za pośrednictwem stron internetowych odpowiednich banków.

III Warunki dostawy

10. Dostawy są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

11. Na termin otrzymania przez Klienta zamówienia składa się realizacja zamówienia przez obsługę Apteki + czas dostarczenia przesyłki wybranym przez Klienta środkiem transportu.

12. Czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej od 2 do 5 dni roboczych.

13. Apteka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

IV Koszty wysyłki

14. Koszty dostawy pokrywa Klient wg cennika kosztów dostawy. Koszty te uwzględnione są na paragonie (fakturze VAT). Poniższy cennik uwzględnia paczki do 30 kg. W przypadku przesyłki powyżej 30 kg, koszt przesyłki uzgadniany jest z Klientem indywidualnie.

15. Istnieje możliwość odbioru własnego towaru w siedzibie Apteki (po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności wszystkich zamówionych produktów) Kupujący nie ponosi wówczas żadnych kosztów związanych z wysyłką, niezależnie od zawartości i wartości zamówienia.

16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen za przesyłki, w przypadku wprowadzenia zmian cen przez Pocztę Polską. O ewentualnej zmianie cen za przesyłki wszyscy Klienci Apteki zostaną poinformowani drogą mailową, a także zostanie umieszczona odpowiednia informacja na stronie www.

V Formy płatności

17. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

* płatność przy odbiorze: należność pobiera listonosz,

 

* przedpłatą - na konto bankowe Apteki,

 

VI Reklamacje

 

18. W chwili odbioru towaru od przedstawiciela Poczty Polskiej kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub taśmy zabezpieczającej należy spisać protokół reklamacyjny oraz jak najszybciej skontaktować się pracownikiem Apteki.

19. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Apteki są fabrycznie nowe.

20. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Aptece w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zawartą umową.

21. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

22. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

23. Zawiadomienia o niezgodności towaru należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: koniczynkapowst@apteka-koniczynka.pl lub korespondencyjnie na adres Apteki:

Apteka Koniczynka

ul. Powstańców Wlkp. 14b

61-895 Poznań

tel: 61 853 80 68

24. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

- imię i nazwisko Klienta,

- rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz z opisem na czym ona polega,

- zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.

25. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie telefonicznie.

26. W przypadku niezgodności Towaru z umową, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej.

27. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres Sprzedawcy:

Apteka Koniczynka

ul. Powstańców Wlkp. 14b

61-895 Poznań

tel: 61 853 80 68

VII Odstąpienie od umowy

28. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Aptece bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

29. Zwroty towarów przyjmowane są pod adresem korespondencyjnym Apteki.

30. Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres, w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu.

VIII Postanowienia końcowe

31. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.09.2013r.

32. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

- zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,

- zmiany form płatności,

- zmiany sposobów dostawy,

- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

33. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

34. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

35. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie:

- przepisy Kodeksu Cywilnego,

-przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego,

-przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
 

Jesteś nowy? Załóż konto

Zapomniałeś hasła? Kliknij

Wartość koszyka:
0.00 zł

Kontakt
Apteka Koniczynka

ul. Powstańców Wlkp 14 b
61-895 Poznań
tel. 061 853 80 68
tel./fax 061 853 06 73

Apteka czynna
od 8:00 do 20:00,
sobota od 9:00 do 14:00